नेपाल सरकार
वाणिज्य मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

  • वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि आगामी आ.व.को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरु विषयक कार्यक्रम (2074/9/25)