नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

सूचना केन्द्र

सूचना तथा समाचार

कार्यक्रम

प्रेस विज्ञप्ति

क्र.सं. फाइलको नाम प्रकाशित मिति
1. Nepal National Sector Export Strategy - Handmade Paper and Paper Products (2017-2021) 2017-10-22   डाउनलोड
2. Nepal National Sector Export Strategy - Large Cardamom (2017-2021) 2017-10-22   डाउनलोड
3. Nepal National Sector Export Strategy - Tea (2017-2021) 2017-10-22   डाउनलोड
4. Nepal National Sector Export Strategy - Coffee (2017-2021) 2017-10-22   डाउनलोड
5. Nepal Trade Integration Strategy (NTIS) 2016   डाउनलोड