नेपाल सरकार
वाणिज्य मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

अध्यावधिक मिति : २०१६-०६-२३

२०५७ साल पूर्व उद्योग, बाणिज्य तथा आपुर्र्ति क्षेत्रलाई समेट्ने गरी तीनवटा छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय रहेकोमा २०५७ साल वैशाख देखि उद्योग, बाणिज्य तथा आपुर्र्ति मन्त्रालय गठन भै यस क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएकोमा २०६५ साल भाद्र देखि उद्योग मन्त्रालय र बाणिज्य तथा आपुर्र्ति मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै रुपमा गठन भएका छन्। मुलुकको र्सवाङ्गिण विकासको लागि बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको महत्वपुर्ण भूमिका रहेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रणको वलियो आधार स्तम्भको रुपमा रहेको बाणिज्य क्षेत्रको विकास र पर्रवर्द्धन एवं जनताका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको आपुर्र्ति व्यवस्थापन गर्ने गहन जिम्मेवारी बाणिज्य तथा आपुर्र्ति मन्त्रालयले लिएको छ।