Government of Nepal
Ministry of Industry, Commerce & Supplies
Singhadurbar, Nepal

  • विश्व व्यापार संगठनको मार्च १९ र २० मा भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरिएको अनौपचारिक मन्त्रिस्तरीय बैठक