Government of Nepal
Ministry of Industry, Commerce & Supplies
Singhadurbar, Nepal

Media Center

News & Notices

Events

Press Releases

भारतको नयाँ दिल्लीमा मार्च १९ र २० मा आयोजना गरिएको विश्व व्यापार संगठनको अनौपचारिक मन्त्रिस्तरीय बैठक सम्बन्धमा । विश्व व्यापार संगठनको मार्च १९ र २० मा भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरिएको अनौपचारिक मन्त्रिस्तरीय बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री माननीय मातृका प्रसाद यादवज्यूको सहभागिता सम्बन्धमा । तरकारी, खाद्यान्न, फलफूल एवं पशुपंक्षी लगायतका गुणस्तरहीन एवं विषादियुक्त वस्तुहरुको प्रभावकारी नियमन एवं निरुत्साहित गर्ने सम्बन्धमा । वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरु विषयक कार्यक्रम सम्मन्न । वाणिज्य मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायहरुमा चालु आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को प्रथम चौमासिक अवधिमा भएको कार्यहरुको प्रगतिको चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक
S.N. Title Published Date
1. Compendium of Transit Treaties and Agreements of Nepal Since 1950   Download
2. Training Reference Material for Internatiional Tradind System 2018-01-04   Download
3. NEPAL: COMPANY PERSPECTIVES - AN ITC SERIES ON NON-TARIFF MEASURES 2017-10-22   Download
4. आ.व. २०७३/०७४ को दोश्रो ३ महिना (कार्तिक-पौष) को वाणिज्य मन्त्रालयसम्बन्धी विवरण 2017-06-04   Download
5. A Nepalese Journal of Trade and Development, Vol.6, No.1, Nov., 2013, Issue 11 2016-08-08   Download
6. Description of Budget and Annual Development Programmes -2013/14 2016-08-08   Download
7. A Nepalese Journal of Trade and Development, Vol.5, No.1, January, 2013, Issue 9 2016-08-08   Download
8. Trade in Services in Multilateral Trading System and Nepal 2016-08-08   Download
9. NEPAL INDIA TRADE AND TRANSPORT FACILITATION PROJECT (NITTFP) Environmental and Social Management Framework - Draft/Working Document 2016-08-08   Download
10. NEPAL INDIA TRADE AND TRANSPORT FACILITATION PROJECT (NITTFP) Executive Summary Environmental and Social Management Framework - Draft 2016-08-08   Download
11. WTO and Nepal 2016-08-08   Download
12. A Nepalese Journal of Trade and Development, Vol.4, No.2, July, 2012, Issue 8 2016-08-08   Download
13. The Report of High Level Committee on Nepal Oil Corporation Reform Under the Chairmanship of Hon. Bhim Acharya 2016-08-08   Download
14. Trade and Development Publish Date-Oct/Nov. 2010 (Vol. 3 No. 1) 2016-08-08   Download
15. Trade and Development Publish Date-June/July, 2010 (Vol. 2 No. 3) Download 2016-08-08   Download
16. The Nepalese Journal of Commerce and Supplies, Publish Date-Feb/March, 2009 (Vol. 1 No. 1) Download 2016-08-08   Download
17. White Paper-2068 2016-08-08   Download
18. Nepal Trade Integration Strategy, 2010 2016-08-08   Download
19. Treaty of Trade, Treaty of Transit and Trade Related Agreements Between Government of Nepal and Neighbouring Countries. 2016-08-08   Download
20. Newsletter-WTO Reference Centre 2016-08-08   Download
21. Description of Budget and Annual Development Programmes-2010/11 2016-08-08   Download
22. Treaty of Trade, Treaty of Transit and Trade Related Agreements Between Government of Nepal and Neighbouring Countries. 2016-08-08   Download
23. Nepal Trade Integration Strategy, 2010 Background Report 2016-08-08   Download
24. WTO and Nepal 2016-08-08   Download
25. Foreign Investment Opportunities 2016-08-08   Download